Skip to main content

Economische omstandigheden en sociale aspecten in Waalwijk

Armen- en werklozenzorg 1919-1939

Auteur: A.W.C.M. van Mierlo
Pagina's: 77
ISBN: 90.70846.02.0
Druk: 
Uitgave: Katholieke Leergangen Mollerinstituut en M.O. te Tilburg
Jaar: 1983