Skip to main content

gedichten

gedichten
over de stad
voor de stad
door de stad
in de stad

uit de stad
van de stad
rond de stad
met de stad
met gedichten doe je dat

over gedichten

Waalwijk brengt het beste in mensen boven, ook bij dichters. We gingen op zoek naar gedichten over Wolluk en kwamen zelfs een juweeltje tegen uit begin 1900! De nadruk willen we bij deze categorie leggen op de diversiteit, reden om per dichter maximaal 3 gedichten op te nemen.

 • Een dag mooier dan een zondag

  Romy van Dongen :: 2022
  Ter gelegenheid van de opening van de expositie "Rooien Bart/Waalwijk100 jaar samen".

  er is altijd een dag nog mooier dan een zondag
  en dat is de dag waarop de kermis begint

  we vliegen uit als een leeuwerik in mei
  we eten krentenmik met boter en honingdrank toe
  we vergeten zelfs even dat we schoenmakers zijn
  onze beblaarde handen doen ons vandaag geen pijn

  vandaag zijn er geen zorgen over geld
  vandaag is het een dag om te vieren
  vandaag dansen de jongens en meisjes
  hand in hand
  als een feestelijke slinger door de straten
  want we strooien onze rijkdom uit
  in de vorm van glimlachjes, verhalen
  en in herinneringen
  het vuurwerk als een weerschittering in onze ogen
  we hebben niet altijd veel, maar wel elkaar

  en onze Rooien Bart kijkt naar de horizon
  morgen zal hij weer schoenen maken
  maar vandaag nog even niet
  stap voor stap werkt hij vooruit
  en hij weet diep in zichzelf
  dat de mensen die niet altijd begrepen worden
  vaak de mensen zijn die voorlopen

  er is altijd een dag nog mooier dan een zondag
  en dat is de dag waarop armoede
  slechts als een geschreven geschiedenis is
  want we voelen soms nog steeds hoe dat het was
  of hoe het nog altijd is
  en ik hoop dat armoede ooit slechts een woord mag zijn
  of een herinnering waarvan onze kinderen
  zich later zullen afvragen
  wat het nou eigenlijk precies is

 • Weg

  Hans Branderhorst :: 2015

  N261nonstopagogo

  Weg met de stilstand
  Leve de vooruitgang

  De weg moet breder en groter
  Hoger en dieper en nieuwer
  Over een plan van A naar B

  Rijden vrachtwagens, kranen en bulldozers
  In deze grote zandbak
  Heb ik nog nooit gespeeld
  Raak ik nooit verveeld

  Knooppunten en kunstwerken
  Worden stapsgewijs gebouwd
  En veranderen vliegensvlug
  In verdiepte liggingen en viaduct
  In een weg van A naar B

  Non stop a gogo
  Werk en rijden gaan door
  Ze graven, storten tonnen beton
  En asfalteren miljoenen kilo’s in het rond
  De mannen in oranje hesjes
  Onverstoord gaan ze er voor

  Gewapende grondkeringen
  En verspanende werkzaamheden
  ‘Er komt wat langs meneer’
  Schuin afgestoken watergangen
  En tegengestelde belangen
  Rond de weg van A naar B
  Offert het een het ander mee

  Straks sorteren we voor
  Wisselen we van rijstrook
  Draaien we van zuid naar noord
  En zijn we misschien al lang vergeten
  Hoeveel energie er werd gesleten
  Door mannen met oranje hesjes
  In de immense zandbak
  Op weg van A naar B

 • Eeuwige stad

  Daphne van Breemen :: 2014

  Er is geen stad zo eeuwig
  als mijn herinneringen aan Waalwijk.
  Daar waar ik ben opgegroeid,
  waar ik dwaalde door de straten,
  alsof de avond nooit zou vallen.
  Op iedere plek een andere herinnering.
  Steeds wanneer ik zo'n strata passeer,
  is het weer even zoals toen.

  De Hooisteeg,
  waar ik in gedachten gesprekken voerde
  met de arbeiders, zittend voor hun huizen.
  Hoe ze ondertussen in de weer waren
  met leesten en zolen
  Het gekraak van de bestee waarin de kleinsten
  zich nog een keer omdraaiden,
  terwijl moeder het ontbijt maakte.
  Waar ik diezelfde arbeiders later terugzag
  in het Schoenenmuseum.

  Er is geen stad zo eeuwig
  als de herinneringen aan mijn eigen stad.
  Hier wist ik als kind al de weg.
  Naar mijn in Zanddonk gelegen basisschool.
  Met het schoolplein, zo groot
  dat je er bijna verdwalen kon.
  Daar waar ik mijn vlechtjes
  inruilde voor lange lokken
  en mijn tuinbroek voor een jurk.

  De weg naar De Leest, waar ik achttien jaar
  geleden als vierjarig meisje
  mijn eerste stappen in het theater zette.
  Een gebouw dat toen met enige scepsis
  werd ontvangen,
  terwijl ik binnen die muren leerde
  dat met kunst zoveel meer is te zeggen.

  Het Halve Zolenpad naar Waspik, waar op
  een koude winterdag geen einde aan kwam.
  Maar wat op een mooie lentedag
  niet lang genoeg kon duren,
  met de bloemknoppen, het gefluit van vogels
  en het groen om me heen.
  Alsof je de zomer tegemoet fietste,
  als je maar lang genoeg op het zadel zat.

  Hoe ieder seizoen steeds weer voorbijging
  en er zo weer een jaar voorbij was.
  Hoe ik met de jaargetijden mee veranderde,
  ouder werd, maar Waalwijk mijn stad bleef.

 • Gebed te Waalwijk

  A. van Collem (1858 – 1933) :: 1909

  O Christus met Uw zacht gelaat,
  Marye, die daar neven staat,
  Wil U tot ons bezinnen.
  Gij, die de hemel overziet,
  Van daar Uw milde ogen biedt,
  Zie onze wereld binnen;
  Verhef Uw eens gehoorde stem,
  En Uwe hand, en ga tot hem,
  De meester in de zalen,
  Die over onze dagen wikt,
  Die over onze nacht beschikt,
  Van Wie wij arbeid halen.

  Zeg hem het klein betaalde loon,
  De dagen lang, de korte woon,
  De altijd vochte muren,
  De krankheid en het kinderbed,
  Het schamel lichtje neergezet
  Om op het leer te turen,
  Waarop mijn man te hamer gaat
  En kloppende zich zelf verslaat,
  Totdat hij ligt versleten.
  Zeg hem, dat elk paar schoenen heeft,
  Voordat het in zijn handen beeft,
  Het bloed van ons gegeten.

  O Jezus, kenner van de weg,
  Ga tot de rijke meester, zeg:
  Mijn man is gans onkrachtig,
  Zijn vel is rul, zijn oog staat geel,
  Een kort geluid komt uit zijn keel,
  En ik ben weder drachtig.
  Gijzelve zei toch: Ga vermeer
  Ulieden als het zand zo zeer,
  En even vermenigvuldig;
  O Jezus, lieve Jezus zoet,
  Mijn âren hebben gans geen bloed,
  Mijn schoot blijft steeds geduldig.

  Marye met Uw hemelkroon,
  Geeft Uwe voorspraak tot de Zoon,
  Dat Hij ons koom’ te horen.
  Op Uwe zachte trede ga,
  Dat hij met hemelse genâ
  In onze hut mag gloren.
  Een beetje ruimte, en wat licht,
  En op mijn arme mans gezicht
  Een weinigje van blijheid,
  Dat op zijn arbeid zegen zij,-
  O, zoete Jezus, zeg er bij
  Het loon;- en wat meer vrijheid.

  De Christus met het zacht gelaat,
  Marye met het rein gewaad,
  In Waalwijks woning binnen,
  Zij, die de wereld overzien
  En haar de milde ogen biên,
  Zij staan zich te bezinnen.

 • Ocherm diejen schoenmaoker

  Hans Branderhorst :: 2010
  Een gedicht over de Wollukse schoenmaker en zijn onmacht. Vakman en zielepoot.
  Ter gelegenheid van de presentatie van het boek “Leven met leer”.

  Het leer in ons leven
  was ons leven in het leer,
  wat veel heeft gegeven
  en veel genomen.
  Vergeten zijn de
  schoenlapperdromen.
  De harde leer
  van het zachte leer,
  het harde leven
  wat keer op keer
  van mens tot mens
  werd doorgegeven,
  telkenmale weer
  de eeuwige wens
  du’n erremoei
  zien te overleven.
  En echt elke cent
  werd twee keer
  omgedraaid.
  En evenzoveel
  wist de lapper
  zich genaaid.
  Van Leeuwenkuil
  naar herenhuis
  was een paar stappen
  barrevoets,
  onbereikbare overkant,
  zo naast en dichtbij,
  zo gewoon de slavernij.
  We leerden zwijgen,
  we zwegen in het leer.
  Het werd volkseigen,
  hij werd knecht,
  vermeed het gevecht,
  de strijd voor zijn recht,
  eigenhandig
  lamgelegd.
  Geen vuist, geen stem
  restte hem
  dan te zwijgen,
  verder lijden
  en te wachten
  op betere tijden.

 • Mijn stad

  Hans Branderhorst :: 2010

  Waalwijk
  Kaalwijk,
  bij het leven
  niets te geven,
  bij het sterven
  niets te erven.
  Waalwijk
  Contrastrijk,
  noch dorp
  noch stad,
  het is me wat.
  Gevormd door klei
  en zand,
  niks aan de hand
  in het Brabantse land.
  Gekant door hei
  en eikendijken bosrand.
  In het noorden
  de groene wei,
  te verwoorden
  in vette klei.
  Naar het zuiden
  het zachte zand,
  ons zondags land,
  meej passaant.
  Geen tafellaken
  en ook geen servet,
  dat laat onverlet.
  We zijn de noordelingen
  van het zuiden,
  hebben ergens
  de klok horen luiden,
  weten nog steeds niet
  waar de klepel hangt.
  We zijn de zuiderlingen
  van het noorden
  met de nuchterheid
  van boven de rivier
  houden we het gemoedelijke
  van daar onder
  eenvoudig in evenwicht.
  Wat je ook verlangt
  van Waalwijk,
  eerlijkheid
  duurt het langst.
  Doe maar gewoon,
  dan doe’de al gek genoeg.

 • Wolluk was...

  Toon Gouda

  Wolluk was een stad
  van kleine theaters,
  een volk van artiesten,
  van zangers en praters.
  Elke straat,
  elke dam, elke dijk
  was wel een eigen
  theaterke rijk.
  Het kende geen Bühne,
  geen spots of een kassa,
  ’t was meer intiem,
  niks voor de massa.
  Maar bij een verjaardag
  of huwelijkspartij
  dan stonden “d’artiesten”
  al klaar in de rij.
  Ze klommen (geholpen)
  op tafel of stoel,
  verhieven hun stem
  en vermaakten de boel.
  Ze zongen, vertelden
  van het dagelijkse leven,
  verhalen met lach
  en met tranen doorweven.
  Men schaamde zich niet
  zich zichtbaar te uiten
  en…werd het teveel:
  ne zakdoek en snuiten.
  Men wist zich omringd
  door eenvoudige mensen
  máár….een RIJKER publiek
  kon niemand zich wensen!

  Wolluk was een stad
  van kleine theaters…

 • De Sint Jan

  Toon Gouda

  Zijn koepels
  van buiten
  met koper behangen
  vormen van binnen
  een veilige boog

  in gebrandschilderd licht
  zweven gezangen
  gebeden gaan vragend
  en dankend omhoog

  zijn torenspits fier
  boven alles verheven
  wijst ons de tijd
  en
  de weg van het leven

  en het zonlicht graveert
  in het zeegroene koper
  eerbiedig zijn naam:
  SINT JAN DE DOPER

 • De Stationsstraat, vroeger

  Toon Gouda

  Als de lindebloesems geuren
  in een tuin of bij het stadhuis,
  dan doet me dat weemoedig denken
  aan het verleden, aan ons thuis.

  Wij woonden toen in de Stationsstraat,
  men noemde die ook wel “De Sticht”,
  een mooie straat, vol linden,
  vriendelijk wuivend naar het licht.

  Als die bomen gingen geuren
  werd je als vanzelf blij
  want je wist dan vast en zeker,
  Wollukse kermis was nabij.

  Van de markt tot aan Strijk,
  soms tot Janske Casteleijn,
  stond het vol met kermistenten
  als een kakelbont festijn.

  ’s Avonds ging je stiekem kijken
  bij Drik de Ruijter z’n café,
  want daar zat een echt orkestje,
  men zong van liefde, leed en zee.

  En op een warme zomeravond,
  in een late zonnestraal,
  zaten de mensen voor hun huizen,
  en elk vertelde zijn verhaal.

  Je mocht dan langer buiten spelen,
  want de hitte hing in huis.
  Je deed je spel met overgave,
  ’t naar binnen moeten was een kruis.

  En in je bed, bij het open dakraam,
  een lichte vlek tussen het riet,
  droomde je van blauwe luchten,
  donkere wolken zag je niet.

  Gelukkig dat je niet kon weten
  dat je “eindeloos” bestaan
  bij het afscheid van je schooltijd
  toch voorgoed voorbij zou gaan.

  En daarom…
  als de lindebloesems geuren,
  in een tuin of bij het stadhuis
  zou ’k als kind weer willen spelen
  onder de bomen, bij ons thuis.

 • Hooisteeg

  Frans Hagendoorn

  Hooisteeg. Straatje in het centrum van Waalwijk, provincie Noord-Brabant.
  Zes arbeidershuisjes opgeknapt door de gemeente. Kunstenaars en ambachtslieden op zoek naar een droom.
  Antiquaar, schilder, interieurontwerpster, gitaarbouwer, schoenmaker.
  Toen gingen mensen dood en kwamen keramiste en etser.
  De antiquaar werd een dichter en de schilder ging dood.
  Toen kwam er een andere schilder, want er zijn schilders genoeg tegenwoordig en dichters
  en schilderijen en gedichten en
  kunstenaars en kunstwerken
  in het algemeen

  alle beelden zijn vastgelegd
  alle woorden zijn gezegd
  wat doen schilders en dichters meer
  dan in andere volgorde
  herhalen
  steeds opnieuw
  zonder hoop iets
  toe te voegen
  aan wat ergens
  al is

  hou toch op
  bromde de nieuwe schilder
  je bezorgt mensen
  de schrik van hun
  leven
  straks luisteren ze nooit meer
  naar een gedicht
  kopen nooit meer een schilderij
  vertel nou maar van de hooisteeg

  en dat deed de dichter
  maar niet zo zakelijk
  als de schilder wilde

  hij ziet de Hooisteeg door de bodem van een glas
  inkrimpend tot zijn heelal
  draaiend rond een stervende zon
  vaste afstand
  onlosmakelijk
  afkoelend

  het veld is vol
  woonwagens staan rommelig verspreid
  wasgoed wappert tussen bomen
  ligt languit op de heg
  schragen tafels
  etensresten lege flessen
  hockeymeisjes
  kay drinkt thee
  lein & hans bouwen een monument
  van schroot
  peter brok ontbreekt
  vliegend hert schept om zich heen
  een vacuum van onbegrip &
  alle honden blaffen

  muziek
  bob marley doodt zijn zieners
  dylan stuurt een brief
  uit desolation row
  nathalie zingt motherland
  bono praat
  met melaatsen in zijn hoofd
  nick cave huilt &
  mike scott zoekt god
  in findhorn bay

  guus zingt mr. bojangles
  ad de peffer op gitaar en
  marjolein op gilles de la tourette
  dadoo ron ron
  het kleine koor

  vengeance speelt unplugged
  met anton van der mee en
  dj bles en
  leo’s cowboys

  dansman 3
  blaast af en toe een schril accoord
  als frans De intocht van Christus in Waalwijk leest en
  albert het kind
  zijn neus tegen de ramen drukt &
  ron hij ploegde voort

  de dichter staat aan de rand
  opgenomen in het kosmische moment
  geen deel ervan
  gooit zijn dromen in de
  uitverkoop en
  opent een vijfde blikje Schultenbräu

  nou, daar word je ook niet wijzer van
  zei de schilder droog
  hoe ging het verder met die steeg?

  die werd een spergebied
  het bier kreeg er de overhand
  steeds vaker hing een briefje voor het raam:
  gesloten wegens plots verdriet
  steeds vaker zakten peuken door de heg
  flarden rook
  stierven eenzaam
  in het bedauwde gras

  tussen druppels
  als kristallen bollen
  zagen de schilder en de dichter
  de toekomst
  de steeg is leeg
  de winterdijk breekt door

  voor de zondvloed komt
  zoeken zij
  hoger grond

  fellenoord

  wat achterbleef?
  minder bier
  minder muziek
  een rookverbod
  en rust, veel rust

  maar het komt allemaal goed
  zeggen de leerbewerkster
  de schilderes
  de stoffeerster
  de nieuwe keramiste
  en de therapeute

  (voor de schilder en de dichter
  kwam ze net te laat)

  de honden blaffen nog
  vooral janus want janus
  blaft het hardst
  en ron
  ron blaft niet
  hij kraait
  de koning van het kippenhok

 • Lente in de Hooisteeg

  Frans Hagendoorn

  ze zitten er weer
  de schilder en de dichter
  ditmaal voor het huisje
  van de dichter
  daar is meer zon

  de schilder boert een
  knoflookboer de dichter
  licht gedachteloos
  zijn linkerbil en laat
  een wind
  hij rookt aan een stuk door
  lege blikjes houden als soldaten
  in het raamkozijn de wacht

  er is nog niets gebeurd
  nou ja, de schilder
  trok een rechte lijn
  de dichter las iets voor
  wat later een gedicht
  zou kunnen worden

  gelukkig is de dag
  nog lang

 • De intocht van Christus in Waalwijk

  Frans Hagendoorn

  ochtend in de stad
  pluizen van paardenbloemen waaien aan van de Winterdijk
  geur van pas gesnoeide ligusterhagen

  in de verte kinderstemmen
  geluiden van de Maasroute
  linksaf de Grotestraat in
  zaterdagochtend winkelpubliek, hoofdddoekjes, boodschappentassen, honden,
  plotseling…
  in de Stationsstraat het geluid van trompetten
  kinderstemmen, ijscokarren
  vlaggen barsten los boven winkels, zwart en rood, blauw en geel, roodwitblauw,
  groene banieren Waalwijk Linksaf tegen de blauwe lucht boven het stadhuis
  optocht, harmonie St. Crispijn
  afzichtelijk gemaskerde gezichten van oude dames, arrogant
  in de menigte
  gele maskers van meisjes met krulspelden en hoofdddoeken,
  ruikend naar fabrieken, leer
  maskers maskers maskers
  rode maskers paarse maskers roze maskers
  Freddy Krueger

  richting Besoijen langs hotel Verwiel, Gecroonde Leersse, Hamer
  opgewonden voeten vertrappen geraniums voor de Els
  plakkaten, vaandels, aanplakbiljetten
  Houd Holland blank
  Stop de Neutronenbom
  Discriminatie nee
  Lang leve Pim Fortuyn
  woorden op het troittoir gekrabbeld, woorden op de muren gekalkt, woorden op de weg gekrijt
  stop - loop door - halt

  het geluid van koper en trommels halverwege de straat
  kleine meisjes in gele en oranje jurkjes, papieren bloemen, geborduurde vaandels
  trouwe zonen van de enige kerk, beesten
  maskers, meer maskers
  vastgelopen streekvervoer, ALAD
  staan op muren, beklimmen van schuttingen
  vertrouwde gezichten, gezichten van mijn vrienden in de menigte
  de vage gestalten van Bob Dylan en Guus van Cleef
  Albert Megens fietst voorzichtig door de massa
  een zwarte kat zoekt zijn weg tussen de benen
  nog meer posters, borden
  De Gruyter
  Van Haren schoenen
  James Ensor maker van maskers

  Heil
  Jezus Koning der Joden
  strekt zich om een glimp op te vangen van de menigte
  rood haar, wit kleed, grijze ezel, vertrouwd gezicht
  verkeersborden, zebrapaden
  Heer Heer Heer Heer
  Heer-lijk Heer-lijk Heer-lijk
  Heer-lijk-Hel Heer-lijk-Helder Heer-lijk-Hel
  witte vogel sterft stilletjes in portiek
  vallende veren, stromen bloed vermengd met lichtreclames
  Heer-lijk-Hel
  Heer-lijk-Hel-der Heineken
  fanfarekorpsen blazen, megafoons brullen
  Hoe het ook gaat, wij van de straat
  maskers, gejuich, gevloek, narcissen worden onder de voet gelopen, schoenmakers van Jeruzalem, gejuich
  dronkaards
  strompelend zingend
  maskers maskers maskers maskers maskers maskers maskers

  Avond
  smalle maansikkel, bleekblauwe lucht bevlekt met heldere oranje wolken
  kranten, serpentines, afgedankte papieren hoeden
  de avondwind blaast ze terug naar het Centrum
  mannen met grote bezems vegen goten
  ik passeer
  hangende jongeren
  tevreden winkeliers en
  loop naar de Hooisteeg
  alleen
  lege frietzakken zwerven rond mijn voeten

  Volgende morgen in het Brabants Dagblad:
  Jezus is naar Waalwijk gekomen. Mensen trokken takken uit laurierheggen, gingen Hem tegemoet en riepen:
  Hosanna, gezegend de Komende in de naam des Heren,
  de koning van Israël!
  Jezus vond een ezel en ging erop zitten, zoals voorspeld was:
  ‘Vrees niet, dochter van Zion.
  Zie, uw koning komt,
  gezeten op een ezelsveulen.’
  Waalwijk.

 • Van het oude, nieuwe nest

  Vincent van den Hoven :: 2006
  geschreven bij de opening op 3 maart 2006 van de Rode & Witte Wijk in Waalwijk

  Óp komt ’t zonneke gluren boven de boerderijkes van Het Heike.
  Een eerste haan kraait de stilte aan diggelen.
  Op het kronkelige zandpad pikt een zelfvoldaan patrijzenpaar
  op goed geluk om zich heen, graantje hier, wormpje daar …
  De wereld lijkt stil te staan,
  al dient zich wel, plompverloren, een spierenrollende
  kemphaan aan …

  En niet veel later druipen de eerste koeikes af.
  Pijlsnel bouwt, op de oude weiden,
  een rare vogel zijn nieuwe, stenen nesten:
  eerst rode, dan witte, gesloten en aaneengesloten;
  daarbinnen geen zomer of winter meer.
  Waar eerst de wielewaal klonk, zingen nu
  kanaries, roodstaarten en parkieten.

  Een nieuwe, hechte kolonie groeit op in rood –
  vitaal, energiek, vurig, warmbloedig –
  en wit, niet kleurloos wit maar met alle kleuren
  in zich, verbonden in verscheidenheid, wit,
  onschuldig en ongerept als sneeuw, al is ‘t geen eeuwige …

  Want alles is ijdel, alles gaat voorbij.
  Al houden we krampachtig vast aan onze zekerheden,
  alles is ijdel en gaat voorbij.
  Hoe kromp de wijk ineen onder het geweld
  dat zo plotseling haar dreigde te verzwelgen.
  Maar ook: hoe verzette zij zich,
  als een tweekoppige adelaar,
  de geest van Biko en Mandela indachtig,
  tegen de ondergang
  tot zij zegevierde.

  En zo groeide daar, op de fundamenten van het oude,
  van wat bewaard mocht en moest blijven,
  iets nieuws.
  Wat doet de vogel waarvan de eieren zijn geraapt?
  Wat, als haar nest is verwaaid?
  Op een dag richt zij zich op, schudt ze haar veren,
  slaat ze haar vleugels uit en, onwennig maar vastberaden,
  herneemt ze haar vlucht
  Het leven wacht op haar, het wacht ook op u.
  Wees gelukkig hier in uw oude, nieuwe nest.

 • Halvezolenpark

  Vincent van den Hoven :: 2007
  geschreven ter gelegenheid van de opening van het Halvezolenpark 31 augustus 2007

  Loom en lui rekt, in een laatzomers decor,
  het glooiende park behaaglijk zich uit.
  Haast brutaal heeft het zich, een jonge bruid,
  neergelegd in Waalwijk, op ‘t vroegere spoor.

  Gul biedt zij haar gaven: de geur van seringen,
  en van de korenbloem zijn diepblauwe tint.
  Kamille om onrust en stress te verdringen …
  leeuwenbek wiebelt zachtgeel in de wind.

  Zwanen drijven deftig op de stille parkvijver,
  eenden snateren hen kwajongensachtig na.
  Boven wilde roosjes dansen aandoenlijk nijver
  drie bijtjes. Een leeuwerik zingt luid zijn aria.

  Zilvergrijze bruggetjes overspannen het water,
  twee kereltjes beproeven hun vissersgeluk.
  ‘n tienermama met ‘n kinderwagen, en wat later
  een bejaard echtpaar met rollator en kruk.

  En als de nacht zich legt over onze stede,
  en snavels zich tussen de veren steken,
  dan zal ’n verliefd stelletje het park betreden
  en kerft hij voor haar, - ‘t zij hem vergeven -
  een datum in de wilgenboom: 31-8-2007

 • Vredesplein

  Vincent van den Hoven

  Jouw koele schoonheid
  vraagt om een fluwelen pas
  een aarzelende schrede -
  onwennig als op het eerste ijs
  durft men jouw gladde huid betreden

  Plein van vrede
  een ijdel en ijl plein ben je
  zo heel leeg en sereen
  geen geuren geen stemmen

  Op mediterrane leest geschoeid
  staat strak de terracotta tempel
  vingerwijzend naar een vol verleden

  Zoveel kinderen speelden hier tussen
  uitgelaten draaimolens, suikerspinnen,
  olijke visboeren en orgeldraaiers,
  schorre marketentsters, brutale venters
  en rondhippende duiven

  De geur van vis is voorgoed verdwenen,
  maar negen duiven bleven, en één kind,
  reikend naar vredes koele schoonheid
  zo hoog en ver

 • M'n straotje

  Toos Schoondermark

  M’n straotje in het Borkse zaand
  ins wonde ik en speulde daor,
  ge kende allemaol mekaor.
  Den Borkse tore waar bekaant
  den hogste tore van het laand.
  In ’t Veurende kwaam gin verkeer,
  we speulde daor meej heel mooi weer;
  we knikkerde en hadden lol
  en sloegter ies ’n pèrd op hol,
  ’t kon gin kwaod, er waar rumte zat.
  ‘k Genoot meej heel m’n keinderziel
  van ’t zwemmen in den Bernewiel.

  Die beelden uit m’n keindertijd
  ze zèn allang vurgoed vurbij
  en zelfs het wotter van ’t kenaol
  ies nou n’n vuile vieze brij.

  Ins stond er op de akkers rog,
  ik heur van Haorens fluite nog.
  ’n Botterbloem aon den overkaant
  en speule deeje we in het zaand.
  Op straot brochte de vekaantie deur;
  het kwaam nooit in augustus veur
  det règende, of kwaoi weer waar.
  M’n straotje ies verkraacht, vernield,
  wè heet de meense toch bezield?
  Ge kekt mekaore niej meer aon,
  ze kanne gin Borks mir verstaon
  en houdoe ies nou daag geworre.

  Die beelden uit m’n keindertijd
  Ze zèn allang vurgoed vurbij
  En zelfs het wotter van ’t kenaol
  Ies nou n’n vuile vieze brij.

 • Bijnaome

  Toos Schoondermark

  nen Bijnaom hadde zo gekrege,
  wij zate daor niej om vurlege.
  D’n echten naom kwaam niej zo net,
  ze hiette gewoon de lekker Jet.

  Hoe kwaam de Kakwang aon z’ne naom,
  waor haolde wij die toch vandaon?
  Muffie Stink en Mieke Klaai
  heel Bork kende ze allebaai.

  Joske de pappot, hij vente meej melk,
  want melk waar toen ôk al goed vur elk.
  En witte wè ze van Okke de Spin vertelde
  hij waar niej thuis, mèr naor de dropvelde.

  Bet van Cele en den Baoi,
  aon ’t Laogende wonde de auw Maoi.
  Okke de Spin en ’t Katje
  en dan hadde ôk nog ’t Schatje.

  Uit den Elshout kwaam ’t Schatje;
  ge had de Kiek en ôk ’t Ratje.
  Vroege ze de weg, dan zinde aachtermekaor
  Anneke de Lekkere, die wônt daor.

  Ge had den Boebes, den Buts en de Stèle,
  en droegde ‘nen bril, dan hiette de Schèle.
  Zo kan’k nog ure verdergaon
  mèr meej diej naome ies’t nou gedaon.

  Nou kende aamper nog mekaor,
  ik vein dè erg, mèr ’t ies echt waor.
  Aon ene naom hedde nou vort zat.
  Houdoe Boebes, Bult en Kat.

 • Waalwijk

  Toine den Teuling

  Ik stel de vraag:
  Wie ben jij voor mij?
  Het antwoord volgt
  Wanneer ik van mijn fiets af stap
  Om door het centrum te lopen
  Nu lieg ik, want ik fiets gewoon
  Lap het fietsverbod aan mijn band
  Het antwoord: Ik hou van Waalwijk
  Zou ook een leugen zijn
  Het is geen liefde
  Het is gewenning
  De incomplete leugen
  Ik kan van gewenning houden
  Zo kijk ik rond wanneer ik fiets
  Herken de gebouwen
  Gelukkig niet alle vrouwen
  Hou van het vertrouwde
  Haat de saaiheid
  De pretentieuze pretenties
  Om een stad te zijn
  De onrealistische realiteit
  Van een stad dat een dorp is
  Op zondag kan ik dood neer vallen
  Al weer gereïncarneerd zijn
  Voor dat iemand het merkt
  Er loopt niemand op straat
  Om mij te redden van de dood
  Nu weet ik dat ik hier niet wil sterven
  Aan mijn liefde voor gewenning
  Ik sterf liever aan liefde
  Of aan een verslaving

 • Looiersgrond

  Marian Mahieu-Stokwielder
  geschreven voor de 60e verjaardag van Wim Mombers, oprichter van ‘’t Mom’, laboratorium voor de kunst.

  Diep respect
  voor overgrootvader
  herbergier
  die hier
  zocht …
  en vond
  deze grond
  aan een kleine rivier
  met water dat stroomde
  voor de looiers

  Die grondlegger
  plaatste de hakken
  in zijn Waalwijkse grond.
  En aardde.

  Hij bouwde een ruimte
  een plek
  om dierenvellen
  van ver weg
  ruwe huid nog
  uit Afrika
  Zuid-Amerika, de Oost
  te temmen
  tot Brabants leder
  tuigleder
  stug nog
  maar toch
  zeer begeerd leder!

  Deze plek werd grondgebied
  van rauwe ontvlezing
  moeizame ontharing
  door arbeiders
  ambachtslieden
  van wie
  druipend lichaamsvocht
  drupte
  in de putten
  en zich vermengde
  met de looizuren.
  Onder deze grond.

  Vooruitgang
  liet
  het leder
  soepeler máken.
  Meer
  grondeigenaren
  eisten grondrechten.

  Maar zij kwamen tenslotte
  jammerlijk
  met de handen in het haar
  vol stroppende klitten terecht

  En de achterkleinzoon
  besloot
  deze grond
  met zijn eigen handen
  te bewerken
  met de grondhouding
  van de grondlegger
  tot een
  laboratorium voor de kunst.

 • Waalwijk - Besoijen

  Ton van Reen (1994)

  Wat verloren sta ik in de Grotestraat
  het oude huis waarin ik ben geboren
  blijkt lang geleden met de grond gelijkgemaakt
  de beelden in mijn hoofd bewaard zijn afgebroken
  thuis en tuin van toen zijn zoekgeraakt

  Waar vroeger binnen was is buiten
  of toch weer binnen in een ander huis
  groter en leger met hoge blinde ruiten

  Daar stond het ouderlijk bed, de lakens stijf gesteven
  nu vind ik er een perk, viooltjes, gras, wat grind
  een berk, geweven twijgen van een nest, de jongen uitgevlogen
  vogels die zijn weggepest of net als ik zijn heengegaan
  om na vervolgen jaren hier nog eens stil te staan

  Een kinderstem kaatst door de straat
  ik huiver, het is de echo van mijn broertjes roep
  vijftig jaar geleden stond hij op de stoep
  - broertje broertje, kom je buiten? -

  Ik spiegel me in blinde ruiten
  blinkend als de regenplas
  waarin ik mezelf voor het eerst zag
  een halve eeuw krast tekens in het glas
  mijn naam, met vingers op de ruit geschreven
  vertelt dat ik kind ben gebleven
  - broertje, broertje, kom je spelen?
  broertje, broertje, kom je buiten? -

 • De koning zonder kroon

  Daphne van Breemen :: 2016
  gedicht naar aanleiding van de uitsluiting van Yuri van Gelder tijdens de Olympische Spelen

  Ik zie je zitten in het vliegtuig, ogen gesloten,
  de aanblik van Rio is niet langer te verdragen. Een zucht ontsnapt.
  De wanhoop verraadt dat je zelf ook niet weet hoe je van Waalwijks
  jongetje ineens de Lord of the Rings werd, die viel, opstond en weer onderuitging.

  De finale was bereikt. De koning zou voor het oog van
  de hele wereld zijn zetel betreden, voor het oog van al zijn
  vijanden die hun zwaarden al gereed hadden.
  In jouw Waalwijk waren ze trots en proostten ze met je mee.

  Niet lang, want wat volgens de Waalwijkse morele brigade
  bij één biertje moest blijven, werd in hun ogen een hele krat.
  Zo verloor je van jezelf en van de stad waar je, vrees je nu,
  voor de meesten alleen een held bent als je nooit de regels schendt.

  Want wie niet van zijn fouten wil leren, zal blijven falen.
  Maar wie zelf wel eens in de fout is gegaan, weet dat je
  een misstap niet voorkomt, als niemand meer in je gelooft.
  En ik denk terug aan de enige keer dat we elkaar ontmoetten.

  Het was een jaar of acht geleden, toen ik als jong meisje
  bij het bekendste rookworstenwarenhuis werkte
  en jij plots voor me stond. Je was intussen al een aantal jaren
  onze Waalwijkse koning van de ringen.

  Had je je kroon toen maar gedragen, dan kwam je misschien
  nog boven de toonbank uit. Je bestelde een rookworst
  en ik stelde me voor hoe ik later, als jij nog steeds
  de ringenkoning zou zijn, zou zeggen:

  Aan deze Olympisch Kampioen heb ik ooit een worst verkocht.
  Het zal bij een voorstelling blijven.

De dichters

Hans Branderhorst

Hans Branderhorst, geboren in Waalwijk in 1960. Uiteindelijk toch zijn Havodiploma gehaald aan het W.V.O.C. Carrière van stratenmaker tot stadsdichter. “Zonder straten geen stad”. Vanaf 2009 weer actief met poëzie, via Zus op Zondag, stadsdichter 2010/2011 tot Wolluk.nl. “Ik haal overal inspiratie uit”.

Abraham van Collem

Abraham van Collem werd geboren in Rotterdam op 18 oktober 1858. Zijn eerste bundel prozaschetsen kwam uit in 1891 onder de naam "Russische melodieën". Het was een felle reactie op de pogroms in Rusland, mede wanwege zijn joodse achtergrond. Van Collems dichterlijke ontplooiing vindt plaats na zijn vijftigste levensjaar. Hij publiceert onder andere in socialistische maandblad De Nieuwe Tijd. Diverse werken volgenden en Van Collem schaarde zich met zijn stijl naast namen als Gorter, Henriette Roland Holst en Adama van Scheltema. Van Collem maakte ook gebruik van pseudoniemen, hij schreef onder de namen Lodewijk Gangwater, Bram Westergeest.

Frans Hagendoorn

Frans Hagendoorn (1950) woont inmiddels ruim 40 jaar in Waalwijk. Was steegdichter in de Hooisteeg, is nu duindichter in de Fellenoord.
Houdt niet van tuinieren, stofzuigen, afwassen en termieten. Geef ze een klomp en ze vreten je hele boerderij op. En dat emotieloos.
Poëzie is soms een klap in je gezicht. En soms een lichte aanraking van je wang, teder, erotisch. Troostend. Een arm om je schouder.
Poëzie is het uitdrukken van emotie in de hoop dat anderen zich erin herkennen. Minder termiet worden. Bewuster knagen.

Vincent van den Hoven

Vincent van den Hoven is geboren in Schijndel op 4 augustus 1956. Hij studeerde in Utrecht Nederlandse Taal en Letterkunde.Daar groeide ook zijn belangstelling en liefde voor de poëzie en voor de schrijfkunst in het algemeen. Na zijn opleiding werkte hij als docent Nederlands. Vincent schreef veel gelegenheidsgedichten en, later, columns die meestal als onderwerp het onderwijs hebben en werden gepubliceerd in vakbladen. In 2005 werd  hij Stadsdichter van Waalwijk. Met trots vervulde hij dit ambt tot 2007. Op het Vredesplein ligt een fragment van een gedicht van zijn hand in steen gebeiteld.

Toos Schoondermark

Toos (1941) bezocht de Openbare School in de Stationsstraat waar de bekende onderwijzer Tini v.d. Heijden een inspiratiebron was. Schrijft in het Borks/Wolluks dialect. Maatschappelijk werkster, paranormaal begaafd. Schreef “Borkse Praot”, “Okke” en boeken over haar voorouders.