Skip to main content

3e druk 1975

5e druk 2022

Rooien Bart

Auteur: J.W. van Heesbeen
Pagina's: 218
ISBN: 
Druk: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen, Waalwijk
Uitgave: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen, Waalwijk
Jaar: 1963

Voorwoord
Voor de Langstraatse schoenmakers heb ik steeds een grote eerbied en bewondering gehad. In dikwijls moeilijke omstandigheden wisten zij een diep christelijk geloof en een sprankelende humor te bewaren. Met hun primitieve, veelal eigengemaakte gereedschappen wisten zij op het gebied van schoenen kunstwerken te scheppen, die te allen tijde de bewondering van de kenner zullen afdwingen.
Rond de eeuwwisseling leefde het schoenmakersgezin in zeer moeilijke omstandigheden. De machinale schoenfabricage begon 't handwerk meer en meer te verdringen. De opkomende Vakbeweging ondervond van de zijde der schoenmakersbazen hevige tegenstand.
Ik heb eeb schamele poging gewaagd om een en ander aan de vergetelheid te onttrekken, door op eenvoudige wijze, in sfeer en stijl van die tijd, het leven te schetsen van een schoenmakersgezin in genoemd tijdperk.
Ik ben er niet zeker van of alle data juist zijn. De archieven van de organisaties over de eerste jaren van haar bestaan, zijn grotendeels verdwenen.
Teneinde de sfeer van de toenmalige samenleving zo goed mogelijk te benaderen, heb ik mij veroorloofd enkele bijnamen te gebruiken. Ik hoop dat niemand daaraan aanstoot zal nemen.
De bijnamen hebben niet altijd betrekking op de personen die deze droegen. Ze zijn met en kleine letter gedrukt. Enkele namen en bijnamen zijn gefingeerd.
Gaarne dank ik allen, die zo vriendelijk zijn geweest mij, bij het verzamelen van de nodige gegevens, behulpzaam te zijn.