Skip to main content

Door het vuur

Een eeuw vrijwillige Brandweer Waalwijk 1898-1998

Auteur: Piet Kaashoek
Pagina's: 177
ISBN: 
Druk: Elka, Tilburg
Uitgave: Bureau Context, Goirle
Jaar: 1998

In het kort
In Door het vuur geen opsommerig geheel van feiten, maar een verhaal van, over en met brandweermensen uit verleden en heden.
Niet alleen de brandweer sec komt in dit boek voor, maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen die voor een deel de historie van de Waalwijkse brandweer hebben bepaald: aanleg van spoorwegen, inrichting van het waterleidingnet met een stelsel van brandkranen, ingebruikneming van de Waalwijkse gasfabriek, neergang van de Waalwijkse leerindustrie en activiteiten van een plaatsgenoot die zich ontpopte als pyromaan.
In tien hoofdstukken het reilen en zeilen van de Waalwijkse brandweer: van de grote brand in 1824, waardoor Waalwijk aan de bedelstaf raakte, tot de zeer grote brand in 1996, toen 'Van den Burgh eiproducten' in vlammen opging. De rookpluim was tot zo'n 30 kilometer in de wijde omtrek zichtbaar.
Tien hoofdstukken brandweer Waalwijk, en ook tien interviews. In ieder hoofdstuk is het authentieke verhaal van een bekende (of minder bekende) Waalwijkse brandweerman of -vrouw opgenomen,
Twee kleurenkaternen verlevendigen de tekst, samen met nog eens ruim honderd zwartwit doto's, waarvan een aantal voor het eerst hier afgedrukt.