Skip to main content

Provinciestad in oorlogstijd

Waalwijk en omgeving 1939-1945

Auteur: Jack Didden
Pagina's: 272
ISBN: 90 800393 3 0
Druk: Pabo Print bv, Tilburg
Uitgave: Uitgeverij De Zwaardvisch, Drunen
Jaar: 1991