Skip to main content

Een leerfabriek als monument

Gragtmans & Wiesman, een voorbeeld

Auteur: W. Blok, G.H. Kocken
Pagina's: 90
ISBN: 90-800557-1-9
Druk: Werkvoorzieningschap De Dommel, Schijndel
Uitgave: Gemeente Waalwijk
Jaar: 1990