Skip to main content

Gedenkboek 1900-1925

Auteur: W. Donker Pzn.
Pagina's: 316
ISBN: 
Druk: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen, Waalwijk
Uitgave: Vakblad voor den Schoenhandel en de Schoenmakerij "Ons Bondsorgaan"
Jaar: 1925
Opmerking: "gedenkboek voor de schoen- en lederindustrie ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van den bond van schoenfabrikanten, dien bond opgedragen door den Nederlandschen Bond van Schoenmakers-patroons- en Schoenwinkeliers-vereenigingen"