Skip to main content

50 jaar verkennen in Waalwijk

een halve eeuw Andreas Zijlmansgroep

Auteur: Michel Hooijmaaijer
Pagina's: 120
ISBN:
Druk: Drukkerij Trimbach, Waalwijk
Uitgave: Scouting Andreas Zijlmans Groep
Jaar: 1984
Opmerking: uitgegeven door Scouting Andreas Zijlmans Groep ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan

In het kort
50 Jaar Verkennen in Waalwijk werd op 10 oktober 1984 uitgegeven door Scouting Andreas Zijlmans Groep ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Kort na het negende lustrum nam Michel Hooijmaaijer het besluit om de geschiedenis van de groep op papier te zetten en ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan een jubileumboek samen te stellen. Hij kwam op dit idee omdat hem over die jaren heel wat was bijgebleven. In het najaar van 1935 werd hij als lid in de groep opgenomen. Na achtereenvolgens welp, verkenner en voortrekker te zijn geweest, werd hij in september 1946 leider. In 1954 werd hij benoemd tot groepsleider.

Aan de hand van de hem bekende feiten ging hij in gedachten na hoe hij de opzet zou maken. Zo kwam hij tot de verdeling van tweemaal 25 jaar. Het eerste deel beschrijft de oprichting, pater Andreas Zijlmans, de oorlogsjaren, de grote geldacties, het verkrijgen van het eigen tehuis. Het tweede deel behandelt de veranderingen in het spel, het toetreden van de meisjes, de fusies en de grote verbouwing van het hoofdkwartier.

Naast hetgeen hij kon opdiepen uit eigen geheugen vond hij veel feiten terug in oude logboeken en in het overige groepsarchief. Hiernaast kreeg hij heel wat informatie uit de voormalige Waalwijkse krant De Echo van het Zuiden en uit de archieven van gemeente en parochie. Voor het verhaal van Pater Andreas Zijlmans kreeg hij de medewerking van het Missiehuis Sparrendaal.

Zo kwam dit geschrift tot stand. Michel vond het verstandig het resultaat voor te leggen aan personen met meer schrijverservaring. Hierdoor kwam hij tot samenwerking met de journalist Wim Klaassen. Ook wijlen Aalmoezenier Gulielmus van den Broek was in dit werk een goede steun. Na zijn vrij plotseling overlijden waren het Ton en Wim Coppens die spontaan hun medewerking gaven.

bron: WaalwijkWiki