Skip to main content
Water genoeg in Wolluk. En daardoor ook menig brug.
Een overzicht van liedjes over Wolluk. Van volkslied tot loflied, van carnaval tot De 80.
over liedjes “Wolluk was een stad van kleine theaters, een volk van artiesten, zangers en praters”, dicht Toon Gouda in een van zijn verzen. Dat willen we du...
De diverse delen van Wolluk verwoord in een gedicht.
kijken in wijken Kijken in wijken Kijken in wonen Gewone mensen wonen In gewone wijken Ga maar kijken Armen en rijken Allen in wijken Ze wonen gewoon Of onge...
Beelden, objecten, kunstjes en kunst in de openbare ruimte.
openbaar kunstbezit Een artistieke dimensie Verrijkt het spel Tussen straat en huis Je ziet ze wel Beelden en andere creaties Om de hoek bij je thuis Op het ...
Waalwijk brengt het beste in mensen boven, ook bij dichters.
gedichten gedichten over de stad voor de stad door de stad in de stad uit de stad van de stad rond de stad met de stad met gedichten doe je dat over gedic...