Skip to main content

Sprekend Waalwijk

Mail van de gemeente Waalwijk. Als lid van het Inwonerspanel Sprekend Waalwijk mag ik een vragenlijst invullen! Ter herinnering: ik ben een van de tot nu toe 588 uitverkorenen die digitaal én op andere wijze mee mogen gaan denken over het beleid van de gemeente. Waalwijk wil beter naar zijn inwoners luisteren en dat panel moet daar aan bijdragen. Als fervent aanhanger van David van Reybroucks idee om onze democratie te verrijken met meebesturen door burgers door middel van loting ben ik daar groot voorstander van.

Ik maak zelfs kans om binnenkort deel te mogen nemen aan een rondetafelgesprek van vijftien Waalwijkers over hoe het nou met onze gemeente verder moet. Ik hoop vurig aan te mogen schuiven.

En intussen werkt de gemeente verder aan de vormgeving van het inwonerspanel, want dat is nog lang niet perfect, blijkt uit de toelichting in de mail. Er zitten nog meer mannen dan vrouwen in het panel, de meeste leden zijn tussen 35 en 65 jaar oud, er moeten derhalve meer jongeren bij komen, met name Zanddonk, Centrum, Besoyen en Waspik zijn goed vertegenwoordigd, de meeste leden hebben een hogere opleiding, 61 procent heeft een betaalde baan en 60 procent is als vrijwilliger actief.

De gemeente heeft ‘ons’ nog verder geanalyseerd. Het onderzoeksbureau Motivaction deelt mensen in categorieën in en de gemeente heeft ‘ons’ langs de Motivaction-meetlat gelegd. De helft van de mensen die in zijn gegaan op de uitnodiging om in het panel te gaan zitten, valt onder de noemer ‘verantwoordelijken’. De ‘pragmatici’ zijn goed voor 21 procent, de ‘structuurzoekers’ voor 19 en de ‘plichtsgetrouwen’ voor 10 procent. In de vragenlijst mogen we alvast aangeven hoe actief we (willen) zijn en waar we het liefst over mee willen praten, denken en doen. Het inwonerspanel zit nog in de opstartfase, stel ik vast.

Ik had graag gewild dat ze mij hadden verteld in welk hokje ik zelf pas. Al is het alleen maar om daar weer zo snel mogelijk uit te kunnen breken. Want ik hou niet van hokjes. Ik heb er de Motivaction-website voor bezocht om zelf te ontdekken welk type Motivaction-mens ik ben. Maar ik kom er niet uit. Laat ik het er voorlopig maar op houden dat ik een pragmatisch ingestelde, plichtsgetrouwe, verantwoordelijke structuurzoeker ben. Volgens mij zoeken ze die bij de gemeente. Hoop ik…

En als zodanig breng ik ongevraagd mijn eerste stelling in als lid van het panel. Wij gaan in Waalwijk never nooit niet hekken van vier meter hoog bouwen om mensen uit elkaar te houden!

Joep Trommelen   2 februari 2016