Skip to main content

Welkom terug in
wolluk.nl

Het is lang genoeg stil geweest. We verzamelen weer van alles over Wolluk. Zonder pretenties, volledig subjectief. Verbaas en -wonder u over Wolluk!

Het is natuurlijk een tijdje akelig stil geweest op deze site. Maar daar komt verandering in! Wolluk begon toch weer te kriebelen en nieuwe ideeën borrelden op. 
Om de doorstart ook zichtbaar te maken hebben we alles in een nieuwe, frisse jas gehesen en zijn we nu begonnen met het overzetten van alle oude foto's en artikelen. Nog niet alles is over, maar dat zal op korte termijn wel lukken. 

We hebben al wel nieuwe aanvullingen gedaan: een nieuwe 'speciaal' over de ouwe toren, een nieuwe rubriek 'Fonteinen' en her en der aanvullingen.

Water genoeg in Wolluk. En daardoor ook menig brug.
Opeens stonden ze er. Stevige houten palen, ogenschijnlijk dwars door Wolluk. Was niet, een oude grens werd fraai gememoreerd.
Wij zijn niet zo snel van 't padje. Dus ook zonder asfalt of klinkers zijn wegen voor ons interessant.
Beelden, objecten, kunstjes en kunst in de openbare ruimte.
Het is even zoeken, maar er is ook een waterwerk in Wolluk.

Waar ligt de grens?

Waar begint Wolluk? Waar houdt Wolluk op? Voor een site met de naam wolluk.nl een redelijk essentiële vraag. Maar meteen ook een waar meningen nogal verdeeld over kunnen zijn. We vonden een hele fraaie foto met daarop een duidelijke grens. Scheelt weer een discussie.