Wolluks woordenboek

de ziel van het Wollukse volk
wil in het Wolluks zich uiten
hij die geen Wolluks verstaat
kent Wolluk slechts van buiten

over Wolluks woordenboek

Woorden die alleen in Wolluk voorkomen zijn er eigenlijk niet. Maar er zijn wel volop woorden die kenmerkend zijn voor het Wolluks. We hebben een lijst samengesteld die niet pretendeert compleet of leidend te zijn, maar die een aardig beeld geeft van het Wollukse taaltje. Er wordt gewerkt aan verdere uitbreiding met meer woorden en ook aandacht voor Wollukse uitdrukkingen.

  • Home
  • cultuur
  • Wolluks woordenboek

Wolluks woordenboek

Term Definition
meensie
opschieten, voortgaan; meensie maken
merode
op merode gaan: op stap gaan
meulepèèrt
grote, dikke vrouw
meute
treuzelen
lig nie te meute
mieter (1)
1) niets
dè intreseert me gin mieter
2) donder
hij kreeg op z'n mieter
mietere
gooien
mieter dè mar naor buite
mòffelbònne
tuinbonen
mulder
meikever
mullekse pap
karnemelksepap
muusterd
bos dunne wilgentakken, meestal gebruikt om ovens te stoken
naaie
1) weggaan, vertrekken
naait 'r ies uit mee oew gewalleg!; d'r tuusenuit naaie
2) vervelend
daor bende mee genaaid
3) slaan
d`r op naaie
4) gooien
naai t'ieën bal mèr in dieën hoek
naovenaant
naar verhouding
dan hee'tie 't 'r naovenaant nog goed vanaf gebracht
neffe
naast
hij wont neffe dun bakker
nestel
schoenveter
nooi
niet graag
dè he'k nooi