Wolluks woordenboek

de ziel van het Wollukse volk
wil in het Wolluks zich uiten
hij die geen Wolluks verstaat
kent Wolluk slechts van buiten

over Wolluks woordenboek

Woorden die alleen in Wolluk voorkomen zijn er eigenlijk niet. Maar er zijn wel volop woorden die kenmerkend zijn voor het Wolluks. We hebben een lijst samengesteld die niet pretendeert compleet of leidend te zijn, maar die een aardig beeld geeft van het Wollukse taaltje. Er wordt gewerkt aan verdere uitbreiding met meer woorden en ook aandacht voor Wollukse uitdrukkingen.

  • Home
  • cultuur
  • Wolluks woordenboek

Wolluks woordenboek

Term Definition
saauwele
grotendeels kletspraat verkopen
saauwelèèr
kletsmajoor
schaaie
einde
op 't schaaie van de mert
schabbernak
vervallen boeltje
schap
décolleté
schel-erwte
peulen
schietgewèèr
geweer
schotteldoek
vaatdoek
schreewe
huilen
och manneke, ge hoef nie te schreewe
schuimke trekke
dropwater trekken
schuppes
schoppen (in kaartspel)
sekraai
cichorei (Buisman)
sjeklaodenbol
Bossche bol
sjeloers
jaloers
Sjezus (van) Merante
uitroep, vloek