Wolluks woordenboek

de ziel van het Wollukse volk
wil in het Wolluks zich uiten
hij die geen Wolluks verstaat
kent Wolluk slechts van buiten

over Wolluks woordenboek

Woorden die alleen in Wolluk voorkomen zijn er eigenlijk niet. Maar er zijn wel volop woorden die kenmerkend zijn voor het Wolluks. We hebben een lijst samengesteld die niet pretendeert compleet of leidend te zijn, maar die een aardig beeld geeft van het Wollukse taaltje. Er wordt gewerkt aan verdere uitbreiding met meer woorden en ook aandacht voor Wollukse uitdrukkingen.

  • Home
  • cultuur
  • Wolluks woordenboek

Wolluks woordenboek

Term Definition
pakkendraoger
bagagedrager
dè mèske zat bij hum op d'n pakkendraoger
paope
spel, met de ene baksteen de andere omgooien
pee
pest
ze hadden 'r de pee in
pee-koffie
cichorei (Buisman)
pèère
1) weggaan
d'r tuusenuit pèère
2) erop slaan
d'r op pèère
3) hard werken
ik gaoi'r vandaog ies flink tegenaon pèère
4) schoppen
ik zal dieën bal 's in dieë goal pèère
5) peren
pèèrse petaosie
rode kool stamp
peestaamp
wortelstamppot
petaosie
stamppot
piedief
koolmees
piekebosse
bossen met stekels
piekedraod
prikkeldraad
pielië
friemelen, prutsen
wè zitte toch te pielië
pierwurm
regenworm
pootje lappe
iemand laten struikelen
praot
geroddel
daor kredde praot van