boeken

Letters, woorden en zinnen
die over Waalwijk beginnen
die Waalwijk beschrijven en bezingen
historisch verantwoord

En andere mooie dingen
waar u nooit van had gehoord
zulke zoete herinneringen
leven in de boeken voort

De schrijver schrijft ongestoord
het moet geschreven en vermeld
hij typt zijn woord voor woord
en zijn naam moet goed gespeld

Dan komen er de mooiste boeken
over onze schone stad
met van alles uit de doeken
over van alles lees je wat.

over boeken

Met een historie van ruim 700 jaar kan het niet anders dan dat er door de jaren heen heel wat boeken over Waalwijk verschenen zijn. Het schoenmakersverleden, de oorlogstijd, diverse verenigingen, het aanbod is even groot als divers. We zijn begonnen met het maken van een overzicht, ons terdege bewust van het feit dat we aan het bereiken van de status 'compleet' nog een hele kluif zullen hebben.

boeken

Cover of Geschiedenis van de raadhuizen van Waalwijk, Baardwijk en Besoyen
Jaar: 1986
Cover of Gids van Waalwijk
Jaar: 1931
Cover of Herinneringen van een gewone jongen
Jaar: 2008
In 1990 startte Wim van der Lee met stamboomonderzoek en na veel en zeer precies onderzoek ontstond
Cover of Het raadhuis en Raadhuisplein te Waalwijk
Jaar: 1995
Cover of Het raadhuis van Waalwijk
Jaar: 1981