boeken

Letters, woorden en zinnen
die over Waalwijk beginnen
die Waalwijk beschrijven en bezingen
historisch verantwoord

En andere mooie dingen
waar u nooit van had gehoord
zulke zoete herinneringen
leven in de boeken voort

De schrijver schrijft ongestoord
het moet geschreven en vermeld
hij typt zijn woord voor woord
en zijn naam moet goed gespeld

Dan komen er de mooiste boeken
over onze schone stad
met van alles uit de doeken
over van alles lees je wat.

over boeken

Met een historie van ruim 700 jaar kan het niet anders dan dat er door de jaren heen heel wat boeken over Waalwijk verschenen zijn. Het schoenmakersverleden, de oorlogstijd, diverse verenigingen, het aanbod is even groot als divers. We zijn begonnen met het maken van een overzicht, ons terdege bewust van het feit dat we aan het bereiken van de status 'compleet' nog een hele kluif zullen hebben.

Categorie: clubs/verenigingen
Auteur: Michel Hooijmaaijer
Pagina's: 120
Druk: Drukkerij Trimbach, Waalwijk
Uitgave: Scouting Andreas Zijlmans Groep
Jaar: 1984
Opmerking: uitgegeven door Scouting Andreas Zijlmans Groep ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan

In het kort

50 Jaar Verkennen in Waalwijk werd op 10 oktober 1984 uitgegeven door Scouting Andreas Zijlmans Groep ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Kort na het negende lustrum nam Michel Hooijmaaijer het besluit om de geschiedenis van de groep op papier te zetten en ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan een jubileumboek samen te stellen. Hij kwam op dit idee omdat hem over die jaren heel wat was bijgebleven. In het najaar van 1935 werd hij als lid in de groep opgenomen. Na achtereenvolgens welp, verkenner en voortrekker te zijn geweest, werd hij in september 1946 leider. In 1954 werd hij benoemd tot groepsleider.

Aan de hand van de hem bekende feiten ging hij in gedachten na hoe hij de opzet zou maken. Zo kwam hij tot de verdeling van tweemaal 25 jaar. Het eerste deel beschrijft de oprichting, pater Andreas Zijlmans, de oorlogsjaren, de grote geldacties, het verkrijgen van het eigen tehuis. Het tweede deel behandelt de veranderingen in het spel, het toetreden van de meisjes, de fusies en de grote verbouwing van het hoofdkwartier.

Naast hetgeen hij kon opdiepen uit eigen geheugen vond hij veel feiten terug in oude logboeken en in het overige groepsarchief. Hiernaast kreeg hij heel wat informatie uit de voormalige Waalwijkse krant De Echo van het Zuiden en uit de archieven van gemeente en parochie. Voor het verhaal van Pater Andreas Zijlmans kreeg hij de medewerking van het Missiehuis Sparrendaal.

Zo kwam dit geschrift tot stand. Michel vond het verstandig het resultaat voor te leggen aan personen met meer schrijverservaring. Hierdoor kwam hij tot samenwerking met de journalist Wim Klaassen. Ook wijlen Aalmoezenier Gulielmus van den Broek was in dit werk een goede steun. Na zijn vrij plotseling overlijden waren het Ton en Wim Coppens die spontaan hun medewerking gaven.

bron: WaalwijkWiki