boeken

Letters, woorden en zinnen
die over Waalwijk beginnen
die Waalwijk beschrijven en bezingen
historisch verantwoord

En andere mooie dingen
waar u nooit van had gehoord
zulke zoete herinneringen
leven in de boeken voort

De schrijver schrijft ongestoord
het moet geschreven en vermeld
hij typt zijn woord voor woord
en zijn naam moet goed gespeld

Dan komen er de mooiste boeken
over onze schone stad
met van alles uit de doeken
over van alles lees je wat.

over boeken

Met een historie van ruim 700 jaar kan het niet anders dan dat er door de jaren heen heel wat boeken over Waalwijk verschenen zijn. Het schoenmakersverleden, de oorlogstijd, diverse verenigingen, het aanbod is even groot als divers. We zijn begonnen met het maken van een overzicht, ons terdege bewust van het feit dat we aan het bereiken van de status 'compleet' nog een hele kluif zullen hebben.

Categorie: wijken
Auteur: Jack Didden
Pagina's: 175
ISBN: 90 800393 7 3
Druk: Drukkerij Gianotten bv, Tilburg
Uitgave: Uitgeverij De Zwaardvisch, Drunen
Jaar: 2004

In het kort

'Besoyen, een kleurrijk verleden' beschrijft de geschiedenis van dit deel van Waalwijk vanaf het begin met de nadruk op de laatste honderd jaar. Het boek is ruim geïllustreerd en is uniek vanwege de bijna honderd kleurenillustraties uit de jaren vijftig. Het is een tijd die we eigenlijk alleen in zwart-wit kennen en de kleurenopnamen geven dan ook een fascinerend tijdsbeeld voor iedereen die meer wil weten van Waalwijk of de jaren vijftig in het algemaan.