beroemde Waalwijkers

Ken ik u ergens van
Heb ik u wel eens meer gezien
Bent u een bekende dan
Heb ik van u gehoord
Of gelezen misschien
dat u hier tussen thuis hoort

over beroemde Waalwijkers

De lijst die wij hebben samengesteld is, natuurlijk, niet compleet en vooral enorm subjectief. Wat is beroemd? Wanneer is iemand een Wollukse? Één ding staat voor ons vast: de persoon in kwestie moet ook beroemd zijn buiten Waalwijk. Maar hoe beroemd, onder hoeveel mensen en hoe ver buiten Waalwijk? Wij zijn aan het verzamelen geslagen, met genoeg speelruimte om een leuke lijst samen te stellen.

Hebt u nog aanvullingen, laat het ons weten op waalwijkers@wolluk.nl.

Hogedrukpan

Artikel 1 uit de Grondwet is niet voor niks artikel 1: het is ‘de moeder van alle andere artikelen’. Discriminatie op basis van godsdienst, geslacht, ras of wat dan ook niet toestaan is een soort conditio sine qua non voor het functioneren van de maatschappij. GroenLinksaf in de Waalwijkse gemeenteraad wilde de tekst op de een of andere manier zichtbaar maken in het stadhuis, om zo wat olie op de golven te gooien van de talloze oververhitte discussies in het land. Die poging keerde als een boemerang terug in het gezicht van raadslid Dilek Odabasi. Geen olie op de golven maar olie op het vuur was het van haar voorstel.

Burgemeester Kleijngeld, die als voorzitter van de raad een zo neutraal mogelijke positie in dient te nemen, vond het eerst een prima plan. Maar ook hij zag de storm van kritiek uit de gemeenteraad niet aankomen. Andere partijen vonden alle 23 artikelen even belangrijk. Twijfelden aan het effect van zo’n actie. Zelfs het getob over Monsieur Cannibale in De Efteling werd erbij gehaald.

Lees meer

RWB-terrein

Het wil maar niet echt lukken met vluchtelingen en Waalwijk. Het ene na het andere mooie plan om hen in de stad te ontvangen sneuvelt.

Eerst wilde Waalwijk een grote groep statushouders – vluchtelingen die weten dat ze in Nederland mogen blijven - een echt huis bieden. Goed voor de doorstroming vanuit de asielzoekerscentra, goed voor het om goedkope arbeidskrachten schreeuwende Bol.com en goed voor het humeur van de Waalwijkers, omdat die dan niet en masse te hoop hoeven te lopen tegen een asielzoekerscentrum. Het ging niet door omdat zoveel creativiteit niet past in de starre provinciale bureaucratie; Den Bosch eist dat iedere Brabantse gemeente op een gelijke manier zijn steentje bijdraagt.

Lees meer

De Wollukse Unie

Zouden Sprang-Capelle en Waspik als er een referendum zou komen ook uit de unie met Wolluk stappen? Zomaar een gedachte in de nasleep van de Brexit. Zouden er ook mensen te porren zijn voor de Sprexit of een Wexit? Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik denk van niet. Het is maar een gedachtenexperiment: hoe zou het zijn als de Wollukse Unie ook nog eens met Kaatsheuvel en Loon op Zand zou worden uitgebreid, zonder dat de bevolking daar iets over te zeggen krijgt?

Natuurlijk, over de efficiencyvoordelen van gemeentelijke schaalvergroting zijn we snel klaar. Die zijn onomstreden. Dat de mini-gemeenten van twintig jaar terug in het huidige staatsbestel niet meer zouden kunnen functioneren, lijkt mij ook een juiste veronderstelling. Maar er zijn grenzen, letterlijk en figuurlijk. Als er iets is wat de recente ontwikkelingen op lokaal én Europees niveau ons leren, is het dat.

Lees meer

Emigrant

Gisteren kreeg ik visite van een vriend die ik al een hele poos niet meer had gesproken. Hij woont sinds een tijdje in een ander Brabants stadje, iets kleiner dan Waalwijk. We hadden het tussen de koffie en de boterhammen door over de verschillen. En als vanzelf kwam het aloude onderwerp ‘in Wolluk is nooit iets te doen’ op tafel.

Hij kent Wolluk door en door, woonde er lang en hoorde ook – net als ik ooit – bij het legertje klagers over de beperkte mogelijkheden van ons stadje, dat in onze ogen veel te slaperig was en bovendien bevolkt zou worden door een slag mensen dat weliswaar graag klaagt maar zelden tot enige actie of enig enthousiasme te bewegen is. Nu ben ik zelf al enige tijd teruggekomen op mijn vastgeroeste mening. Ik weet nu: er gebeurt hier genoeg! En het gesprek met mijn geëmigreerde vriend leverde het bewijs: Wolluk is zo gek nog niet.

Lees meer

Geheim

Ik heb het al vaker aangehaald: de feiten logenstraffen de bewering dat er in Wolluk nooit wat gebeurt. Die mythe blijft slechts standhouden doordat mensen die boude stelling niet gehinderd door enige kennis blijven herhalen. Niet alleen bestaat er in Wolluk een levendig en veelkleurig publiek leven, ook op cultureel gebied. Er is zelfs een geheim genootschap actief. Ik ben er zelf lid van…

U begrijpt dat ik niet uit de school kan klappen nu, anders is het genootschap niet geheim meer. De andere leden blijven daarom ongenoemd. De locatie waar we bijeenkomen ook. Ik kan u geruststellen: er gebeurt niets misdadigs of achterbaks. We drinken een borrel, eten wat samen en praten vooral, sommigen houden zelfs een voordracht.

Lees meer

Meer artikelen...