beroemde Waalwijkers

Ken ik u ergens van
Heb ik u wel eens meer gezien
Bent u een bekende dan
Heb ik van u gehoord
Of gelezen misschien
dat u hier tussen thuis hoort

over beroemde Waalwijkers

De lijst die wij hebben samengesteld is, natuurlijk, niet compleet en vooral enorm subjectief. Wat is beroemd? Wanneer is iemand een Wollukse? Één ding staat voor ons vast: de persoon in kwestie moet ook beroemd zijn buiten Waalwijk. Maar hoe beroemd, onder hoeveel mensen en hoe ver buiten Waalwijk? Wij zijn aan het verzamelen geslagen, met genoeg speelruimte om een leuke lijst samen te stellen.

Hebt u nog aanvullingen, laat het ons weten op waalwijkers@wolluk.nl.

Driessen 10

Beste Joep,

Het komt er dus op neer dat er iets georganiseerd moet worden, geregisseerd, wat dan als het af is moet worden losgelaten en dat daar dan op wordt gereageerd. Het lijkt haast godsdienst. En eenieder reageert op zijn eigen manier binnen de vastgestelde kadertjes. Bij mij groeien de buxussen in een rondje en bij de buren liggen tegels in een mooi eigentijds motief. Loslaten dus.
Als ik dan de tegenovergestelde weg van Pieter Hoexum neem en de bonte variëteit van een Landgoed Driessen achter me laat, er op grote hoogte boven ga hangen en alles aanschouw dan kom ik op een feestje binnen wat nog moet beginnen. Het kan alle kanten op. Er hangt een verwachtingsvolle sfeer. Het feest mag beginnen.
Wonderlijk wat er zoal komt kijken bij zo’n wijk en welke gedachten dit dan weer oproept en als je je er in verdiept hoe zo’n wijk dan gaat leven. That’s it, Joep! Een frietkot is een fraai ding in Driessen en zeker noodzakelijk maar als we ons allemaal meer verdiepen dan gaat zo’n wijk eveneens meer leven. Win win, Joep!

Mijn voorstel is om deze wijsheid te volgen, oostwaarts. De N261 die Driessen afsnijdt van Waalwijk. Laten we daar eens gaan kijken. Ik ben er geweest en het ziet er indrukwekkend uit. En dat wil ik met je delen. En route!

Landgoed Driessen Landgoed Driessen

Driessen 9

Beste Hans,

Ik zou willen besluiten met een paar citaten van Pieter Hoexum die onlangs een boek het licht liet zien met de titel: Kleine filosofie van het rijtjeshuis. Dat is onze briefwisseling ook een beetje, toch? In een artikel over 25 jaar Vinex schreef hij onlangs in De Groene Amsterdammer dat de Vinexwijk waar hij zelf woont, er vanaf grote hoogte uitziet als ‘een mensenopslag, een megastal in plaats van een woonwijk’. Hij schrijft: “Vanaf grote hoogte ziet onze nieuwbouwwijk, zoals elke nieuwbouwwijk, er vreemd genoeg uit als zowel fris en veelbelovend als vervelend en troosteloos en zelfs onherbergzaam. Het is alsof je te vroeg aankomt op een feestje. Alles staat klaar, het ziet er allemaal ‘welwillend’ uit, maar er is nog geen sfeer.”
Naar beneden starend vraagt hij zich af of mensen in ‘die betonwoestijn’ een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. En dan daalt hij af, naar straatniveau, naar de gevels en de voortuintjes. En constateert dat op dat niveau de mensen hun stinkende best doen om ‘van het ‘daar’ van de planners een ‘hier’ voor zichzelf te maken’. De amateurs veranderen wat de professionals voor hen hebben bedacht. Beide partijen praten langs elkaar heen en vullen elkaar aan. Door hun huizen-met-tuintjes een eigen gezicht te geven, veroveren de bewoners hun plek, met hun eigen nestgeur. Met bankjes, Laafpoppen, gefiguurzaagde buxussen, kunstig gelegde terrasjes en al wat dies meer zij.... Een bont palet van de kwalitatief meest uiteenlopende bijdragen verandert de megastal in knusse Hollandse gezelligheid of hoe je het ook noemen wilt. Hoexum besluit zijn artikel met: “Wonen mag dan nog zo’n brave, onschuldige bezigheid lijken, het is tegelijkertijd stiekem behoorlijk ordeverstorend. Het is burgerlijke ongehoorzaamheid.”
De Driessenbewoners mogen van mij hun mouwen opstropen en in het voorjaar flink aan de slag. Wel jammer in dat opzicht dat er zo weinig voortuintjes zijn... Dan kunnen we er niet van meegenieten...

Driessen 8

Beste Joep,

Het zijn de mensen die niet in Driessen wonen die zich zulke vragen stellen. Iedereen moet toch een mening over van alles hebben. En onbekend maakt onbemind en dan is de volgende stap snel gezet: zeiken over een nieuwbouwwijk. Hebben we niks beters te doen?
Is er een bushokje in Landgoed Driessen? Goeie vraag. Is er een brouwerij in Driessen? Een sigarettenwinkeltje? Een bakker, een groenteboer? We hebben het er al over gehad, er is niks. Maar volgens mij staan er bushokjes bij Het Koetshuis. Die vraag brengt me op een andere gedachte. Ieder huishouden heeft 1,7 auto’s voor de deur staan dus die bus zullen ze niet missen. Maar is de wijk een spiegel van de maatschappij? Zouden er allochtonen wonen? Ik denk namelijk dat het een hele witte wijk is. Alhoewel het ons opviel dat er een blokje woonwagenwoningen is. Maar dat zijn geen allochtonen. Niet meer. Ik heb er nog nooit een Turk of Marokkaan gezien.

Landgoed Driessen Landgoed Driessen

Driessen 7

Beste Hans,

Ja, zo werkt het inderdaad. Over een tijd zal niemand zich meer de vraag stellen of Driessen wel echt deel van Waalwijk is. De mensen die er wonen, doen dat waarschijnlijk nu al niet. Waarom zouden ze? Op een gezonde manier in het leven staan anno 2015 betekent 'over grenzen durven denken'. Als we het hebben over globalisering, Europese eenwording en Je suis Charlie, komt het wat kolderiek over om binnen je eigen woonplaats denkbeeldige gren-zen op te gaan richten die louter op vals sentiment stoelen. Dat soort grenzen en gedachten leidt tot onbegrip, intolerantie en uiteindelijk zelfs geweld.
Nog een vraagje aan jou: heb jij in Driessen ergens een bushokje gezien? Komt er überhaupt wel openbaar vervoer?

Driessen 6

Beste Joep,

Ik wil wel verder gaan. Landgoed Driessen hoort bij Waalwijk. Dan hebben we niet één snelweg door de stad lopen maar meteen twee. De bedrijvenparken aan de overkant van de Maasroute horen toch ook bij Waalwijk? En daar komt bij dat ik niks Sprangs aan Driessen vind. Noem het desnoods “annexatie-vinex”. We hebben weilanden van Sprang gepikt en er Wolluks grondgebied van gemaakt. Heb je iemand horen klagen?
In 1922 werden Baardwijk en Besoyen bij Waalwijk gevoegd en ondanks wat oude sentimenten links en rechts is dat toch allemaal Waalwijk geworden. Oké, het duurt een paar jaar...
Nu praten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk al geruime tijd met elkaar en zijn er hier en daar al samenwerkingsverbanden. Ja, is dat goed of fout? Ik weet het niet. Alle grote steden zijn ooit klein begonnen. Ik denk dat het er om gaat dat je in harmonie met je omgeving leeft en een zekere eigenheid bewaart en koestert. En die Borkse en Besoyense mensen doen dat. En samen met die van Wolluk vormen ze de stad Waalwijk.

Landgoed Driessen Landgoed Driessen