beroemde Waalwijkers

Ken ik u ergens van
Heb ik u wel eens meer gezien
Bent u een bekende dan
Heb ik van u gehoord
Of gelezen misschien
dat u hier tussen thuis hoort

over beroemde Waalwijkers

De lijst die wij hebben samengesteld is, natuurlijk, niet compleet en vooral enorm subjectief. Wat is beroemd? Wanneer is iemand een Wollukse? Één ding staat voor ons vast: de persoon in kwestie moet ook beroemd zijn buiten Waalwijk. Maar hoe beroemd, onder hoeveel mensen en hoe ver buiten Waalwijk? Wij zijn aan het verzamelen geslagen, met genoeg speelruimte om een leuke lijst samen te stellen.

Hebt u nog aanvullingen, laat het ons weten op waalwijkers@wolluk.nl.

Obrigado

Obrigado

Obrigado

Eerste Zeine

Obrigado is Portugees voor 'dankjewel'. De bewoners van dit huis plaatsten deze naam op hun huis na een vakantie met de hele familie in Portugal. Ze realiseerden zich eens te meer hoe bevoorrecht ze waren. Het had ze altijd net even meegezeten, ze konden genieten van gezonde kinderen en kleinkinderen en ze beseften terdege dat dat zeker niet vanzelfsprekend was. Dat gevoel werd vertaald in een welgemeend 'dankjewel' op de gevel van hun huis.

Villa Johanna

Villa Johanna

Villa Johanna

Mr. Van Coothstraat

Wellicht een van de oudste huizennamen van Wolluk. In 1910 werd dit huis als eerste huis in de toen nog Nieuwestraat gebouwd door de heer Mombers, eigenaar van een leerlooierij in Waalwijk. Tatoeages waren in die tijd nog geen optie, maar de heer Mombers vond een andere manier om de naam van zijn geliefde vrouw te vereeuwigen.

Mivalo

Mivalo

Mivalo

Floris V-laan

'Het huis met het fietsje', en die mysterieuze aanduiding 'mivalo'. De vorige bewoners hebben deze naam op het huis aangebracht als herinnering aan een vorige bewoonster: Mieke van Loon. Ze had indertijd de naam nogal op de centen te zijn. Het verhaal ging dat als haar man thuis kwam van het werk met z'n salaris zij al met haar fiets klaarstond om het geld meteen naar de bank te brengen.

Op de website van Ben Hartman zijn een geluidsbestand en de tekst van het liedje 'Het fietske van Mie van Loon' te vinden. Niet duidelijk is of het hier over dezelfde Mie(ke) gaat.

De Zwaluw

De Zwaluw

Kloosterweg

Toen dit huis gebouwd werd, begin jaren 30, stonden er nog diverse boerderijen in de directe omgeving. Deze hadden een grote aantrekkingskracht op zwaluwen, die in dit gebied dan ook in groten getale voorkwamen. Die aanwezigheid werd zeker op prijs gesteld: de bewoners vernoemden er hun huis naar.